เจลาตินซอฟแคปซูล

เจลาตินแคปซูล (Gelatin Capsules)   แบ่งออกเป็น 2 ชนิด   ได้แก่   เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง (Hard Gelatin Capsules) และเจลาตินซอฟแคปซูล (Soft Gelatin Capsules)

เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง (Hard Gelatin Capsules)    มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ  ตัวแคปซูลและฝาปิด  เมื่อทำการบรรจุตัวยาแล้วจะนำตัวแคปซูลและนำฝามาเชื่อมปิดกันด้วยรูปแบบที่สวยงามพกพาสะดวก  โดยแคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง จะประกอบด้วยเจลาตินร้อยละ 30 น้ำร้อยละ 65 และสีร้อยละ 5

เจลาตินซอฟแคปซูล (Soft Gelatin Capsules)  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า soft gel   เป็นการผลิตตัวแคปซูลและบรรจุยาไปพร้อมกันเหมาะกับตัวยาที่มีความไวต่อแสง
และอากาศเป็นอย่างมาก  เช่น  น้ำมันตับปลา  และวิตามินชนิดต่างๆ   แคปซูลที่ได้จะมีลักษณะเป็นเฮอร์มาติกซีล (Hermatic Sealed)

เจลาตินซอฟแคปซูลมีความพิเศษคือ  เป็นเจลาตินแบบนุ่มซึ่งทำให้กลืนได้ง่ายกว่าแคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง   น้ำและอากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปได้และมีราคาสูงกว่าแคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง   เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลที่สูง    ซึ่งแคปซูลเจลาติน ชนิดแข็งนี้ช่วยกลบรสชาติได้เป็นอย่างดี  เหมาะสำหรับทำยาปฏิชีวนะ