เจลาตินซอฟแคปซูล

ทำความรู้จัก แคปซูลเจลาติน (Gelatin Capsules) คืออะไร?

แคปซูลเจลาติน (Gelatin Capsules)  มีอีกชื่อที่เรียกว่า ซอฟต์เจลแคปซูล เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สารหรือยา แคปซูลเจลาติน เป็นวัตถุดิบยอดนิยมในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ มีลักษณะพิเศษที่สามารถละลายในกระเพาะอาหารได้รวดเร็ว น้ำหนักเบาและรับประทานง่าย ตัวเปลือกเจลจะมีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม ทำให้ร่างกายดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยาแคปซูลที่มีลักษณะเป็นเจลาติน จะออกฤทธิ์รวดเร็วกว่ายาแคปซูลชนิดอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของเจลาตินแคปซูล

เจลาติน มักนำมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายชนิด เช่น ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มตัวยา ใช้เป็นสารยึดเกาะในการทำเม็ดยา (ยาเม็ดและยาอม ชนิด Tablet) ใช้เคลือบเม็ดยาและใช้เป็นฟองน้ำเจลาติน (Gelatine sponge) ที่ใช้สมานแผล เป็นต้น  โดยเจลาตินที่นำมาใช้ทำเป็นแคปซูล จะมีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งสามารถใช้บรรจุสารยาได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ยาแบบผง ยาแบบเหลว ยาแบบเจล เป็นต้น ข้อดีของเจลาตินแคปซูล คือ สามารถละลายในกระเพาะอาหารหลังจากการรับประทานภายในไม่กี่นาที

Gelatin Softgel
Gelatin Softgel

เจลาตินแคปซูล มีกี่ชนิด อะไรบ้าง?

เจลาตินแคปซูล (Gelatin Capsules)   แบ่งออกเป็น 2 ชนิด   ได้แก่   เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง (Hard Gelatin Capsules) และเจลาตินซอฟแคปซูล (Soft Gelatin Capsules)  แคปซูลทั้ง 2 ชนิดแตกต่างกันตรงที่ความแข็ง/หรือความหนาของแคปซูลต่างกัน และใช้บรรจุยาที่มีลักษณะต่างกัน

ทำความรู้จัก เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง

เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง  (Hard Gelatin Capsules) มีลักษณะเป็นแคปซูลที่มีฝาเปิด–ปิดใช้ใส่ยาได้ โดยเจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ตัวแคปซูลและฝาปิด แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง จะประกอบด้วยเจลาตินร้อยละ 30 น้ำร้อยละ 65 และสีร้อยละ 5 เจลาตินแคปซูลชนิดแข็งมักใช้บรรจุยาชนิดผงยา ผงแกรนูล หรือยาผงเม็ดเล็ก

ส่วนประกอบของ เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง

เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง (Hard Gelatin Capsules)  มีลักษณะเป็นทรงยาวหัวมน ส่วนประกอบของแคปซูล จะมี 2 ส่วน คือ ตัวแคปซูลและฝาปิด (Body and Cap)  เจลาตินแคปซูลชนิดแข็งจะใช้บรรจุยาที่เป็นชนิดผง ของแข็งเท่านั้น โดยใส่ผงที่ตัวแคปซูลและนำส่วนฝามาสวมต่อกันปิดแคปซูล นอกจากนี้ เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง ยังสามารถบรรจุยาได้สูงสุดในอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส โดยไม่ทำให้เปลือกยาเสื่อมสภาพ เจลาตินแคปซูลชนิดแข็งมีปริมาณน้ำอยู่ในเปลือกแคปซูล ปริมาณ 10 – 16% ทำให้เปลือกยามีลักษณะแข็งและหนา

ข้อดีของ เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง

เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง  (Hard Gelatin Capsules) มีความหยืดหยุ่นได้ดี ทำให้แคปซูลไม่เสียรูปและตัวยาไม่เสื่อมสภาพ มีอายุอยู่ในแคปซูลได้ยาวนาน  นอกจากนี้ เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง  ยังทนทานต่อความชื้นได้ยาวนานกว่าแคปซูลชนิดนิ่ม นอกจากนี้ เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง ยังช่วยกลบรสชาติยาขมได้เป็นอย่างดี ทำให้รับประทานยาได้ง่ายขึ้น จึงเหมาะสำหรับใส่ยาประเภทยาปฏิชีวนะ

ข้อเสียของ เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง

สำหรับข้อเสียของ เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง  (Hard Gelatin Capsules) เมื่ออยู่ในที่แห้งจะมีความเปราะแตกได้ง่าย ตัวเปลือกของแคปซูลมีความแข็ง ทำให้กลืนลงได้ยากกว่าเจลาตินแคปซูลชนิดนิ่ม อีกทั้ง เจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง ทำให้ยาดูดซึมในร่างกายช้ากว่า เจลาตินแคปซูลชนิดนิ่ม เพราะส่วนใหญ่ตัวผงยาที่บรรจุในแคปซูลชนิดแข็ง จะมีความเข้มข้นสูงและใส่ปริมาณยาได้น้อย ทำให้ต้องรอการละลายของผงและดูดซึมเข้าร่า

Share the Post: