เจลาตินคืออะไร

เจลาตินคืออะไร

เจลาติน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่มีน้ำหนักของโมเลกุลสูงประกอบด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิด วัตถุดิบที่นิยมนำมาผลิตเจลาตินส่วนใหญ่มาจากหนังหรือกระดูกวัว และเกล็ดปลา เจลาตินสามารภดูดซึมน้ำได้ 5 – 10 เท่า เมื่อได้รับความร้อน เจลาตินจะมีสภาพเป็นของเหลว เมื่อเย็นตัวลงจะกลับสู่สภาพที่เป็นเจล ด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้จึงทำให้เจลาตินถูกใช้ในการผลิตแคปซูลยา เยลลี่ และกาวอุตสาหกรรม นอกจากนี้เจลาตินยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

 

โครงสร้างเจลาติน