ซักซีนิล เจลาติน

ซักซีนิล เจลาติน ลดการ Cross-Link ในเจลาติน

ซักซินิลเจลาติน เป็นเจลาตินชนิดดัดแปลงที่เกิดจากปฏิกิริยาแทนที่หมู่ NH3 ในเจลาตินด้วยหมู่คาร์บอกซิล (-COOH)

Crosslinking หรือการเชื่อมต่อของโพลิเมอร์ของแคปซูลเจลาติน (Gelatin Capsule) เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของแอลดีไฮด์ (aldehyde) ที่อยู่ในของเหลวที่บรรจุภายใน หรือ ในสารเสริมสภาพพลาสติก (Plasticizer) เช่น กลีเซอรีน (Glycerine) กับโซ่แขนงแอมโมเนีย (NH3 Branch) ของเจลาติน และเร่งปฏิกิริยาโดยเปอร์ออกไซด์ (Peroxide) แร่ธาตุต่างๆ (Minerals)  คีโตน (Ketone) และ ประจุของโลหะ (Metal Ions) ที่อยู่ในของเหลวที่บรรจุภายในเป็นผลให้แคปซูลเจลาตินไม่สามารถละลายในกระเพาะได้

แต่ซักซินิลเจลาติน (Succinyl Gelatin) มีคุณสมบัติพิเศษในการยับยั้งโอกาสที่จะเกิด cross-linking ในแคปซูล ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการบรรจุสารบางตัวในแคปซูลเจลาตินที่มีโอกาสเกิด cross-linking อาทิผลิตภัณฑ์วิตามินรวม เกลือแร่ สารสกัดจากสมุนไพร.