ข้อมูลบริษัท

เรื่องราวความสําเร็จและจุดเริ่มต้น

ฮาลามิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัทฮาลาลมิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547 โดยเป็นบริษัทเอกชนมืออาชีพผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมโภชนาการ ยา รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม โดยสินค้าหลักของเรา ได้แก่ คอลลาเจน เปปไทด์ และเจลาตินทุกประเภท ในฐานะผู้จำหน่ายที่ได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมยา ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่ม เราจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า และเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากเราลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับมีคุณภาพสูงไม่เปลี่ยนแปลง

บริษัท ฮาลามิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย วัตถุดิบให้กับกลุ่มธุรกิจเสริมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรม ยา อาหารและเครื่องดื่ม เช่น คอลลาเจน เปปไทด์ ทุกประเภท และ เจลาติน ทุกประเภท

ตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท ฮาลามิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค และการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ

บริษัท ฮาลามิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จึงให้ ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ให้เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรง ควบคู่กันไปกับบริษัทฯ

FDA Thai
HALAL Certification
KOSHER
EDQM
ISO22000
ISO 9001:2008
HACCP
FSSC22000