การรับประกันคุณภาพ

มั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเรา ด้วยอุปกรณ์ทดสอบและวิเคราะห์ที่ทันสมัย และการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด

ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดจากการควบคุมการผลิตและคุณภาพที่เข้มงวด เครื่องจักและอุปกรณ์อัติโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆดังนี้

เครื่อง AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer)

ใช้หาปริมาณโลหะหนักต่างๆ เช่น อเซนิค(As), แคดเมี่ยม(Cd), Copper(Cu), ตะกั่ว(Pb), ปรอท(Hg), เหล็ก(Fe), สังกะสี(Zn) และอื่นๆ

เครื่อง GPC (Gel Permeation Chromatography

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์หาน้ำหนัก โมเลกุลและการกระจายตัวของ คอลลาเจนและเจลาติน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้ มีคุณภาพสม่ำเสมอ

เครื่อง Texture Analyzer

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความแข็งเจลซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีความสำคัญมากของเจลาตินเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้ มีคุณภาพสม่ำเสมอ