เจลาตินเยลลี่/เจลาตินเจลลี่

รูปแบบของเจลาตินเยลลี่

ผลิตภัณฑ์เยลลีสำเร็จรูปที่จำหน่ายในท้องตลาดสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ  ดังนี้

1. เจลาตินเยลลี่ชนิดเหลว (Dessert jelly)

เป็นเยลลีที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม มีน้ำมาก ใช้ช้อนตักรับประทานหรือใช้หลอดดูดได้   มักรับประทานแบบแช่เย็นเป็นของหวาน เป็นอาหารว่าง หรือหลังมื้ออาหาร อาจรับประทานกับไอศกรีม  เยลลี่ประเภทนี้มีส่วนผสมของสารที่ทำให้เกิดเจล ได้แก่ เจลาติน มีการเติมน้ำตาล  กรดซิตริก  สีผสมอาหาร  และสารปรุงแต่งกลิ่นรส (flavoring agent)  ผลิตภัณฑ์มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยว

2. เจลาตินเยลลี่ชนิดแห้ง

หมายถึง ผลิตภัณฑ์เจลาตินเยลลี่ที่ได้จากการนำผลไม้   ผัก   หรือธัญพืช (Cereal grain )   หรือสมุนไพรมาคั้นหรือสกัดแล้ว ผสมกับสารให้ความหวาน ( Sweetener) เช่น น้ำตาลทราย น้ำเชื่อมกลูโคส (Glucose syrup) และสารที่ทำให้เกิดเจล ( Gelling agent )   เช่น เจลาติน  ในปริมาณที่เหมาะสมที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในลักษณะแห้งและเหนียว  

อาจผสมกรดผลไม้และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ผลไม้ ผัก สมุนไพร   เคี่ยวให้มีความข้นเหนียวพอเหมาะที่อุณหภูมิที่เหมาะสม   อาจแต่งสีผสมอาหารและสารให้กลิ่นรส (flavoring agent)  หยอดใส่พิมพ์ หรือตัดเป็นชิ้นหลังจากทิ้งไว้ให้เย็น ได้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะแห้งไม่ติดมือ มีเนื้อสัมผัสเหนียวหนึบ แล้วอาจคลุกด้วยน้ำตาลหรือแป้งบริโภคได้