เจลาติน: ผู้นำเข้าเจลาติน

เจลาติน: การนำเข้าเจลาติน

ปัจจุบันเจลาตินเป็นที่รู้จักและถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย โดยผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการใช้เจลาตินเป็นส่วนผสมในการทำอาหารในชีวิตประจำวัน ก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป หรือกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เจลาตินเป็นส่วนประกอบ ต่างก็มองหาเจลาตินที่มีคุณภาพจากคู่ค้าที่สามารถไว้วางใจได้ อย่างที่ทราบกันดีว่าด้วยกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ทำให้ปัจจุบันเราต้องพึ่งพาการนำเข้าเจลาตินจากภายนอกเป็นหลัก

เจลาตินมาจากไหน และเรานำเข้าเจลาตินจากที่ไหน?

เจลาติน คือ โปรตีนชั้นที่ได้จากการสกัดคอลาเจนจากหนัง กระดูก เกล็ดของสัตว์ ด้วยความนิยมในเจลาตินที่มากขึ้น ปัจจุบันมีการผลิตเจลาตินอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยแต่ละแหล่งผลิตจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแตกต่างกัน และแน่นอนให้ผลผลิตย่อมมีคุณภาพแตกต่างกันเช่นกัน และแหล่งที่ประเทศไทยนำเข้าเจลาตินนั้นมักจะมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในและนอกภูมิภาค อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศยุโรป เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการหาวัตถุดิบและการผลิต การนำเข้าเจลาตินจากแหล่งที่ต่างกันทำให้ราคาของเจลาตินที่วางขายในบ้านเรานั้นต่างกัน ซึ่งไม่ได้หมายถึงเรื่องคุณภาพเสมอไป แต่อาจเป็นเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจ อาทิ ภาษี

การเลือกนำเข้าเจลาตินจากแหล่งที่มีคุณภาพ คือ ความปลอดภัยของผู้บริโภค

บริษัทฮาลามิกส์ อินเตอร์เนชั่นเเนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำเข้าเจลาติน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เรานำเข้าเจลาติน ทั้งเจลาตินสำหรับอาหาร เจลาตินจากปลา ซักซีนิลเจลาติน เจลาตินฮาลาล และเจลาตินที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เจลาตินทางยา เจลาตินเคลือบผิว ฯลฯ เราเลือกนำเข้าเจลาตินจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพระดับโลก ทั้งในแง่กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ เรายังการตรวจสอบคุณภาพผู้ผลิตด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเจลาตินที่นำเข้ามาและส่งต่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคมีคุณภาพอย่างแท้จริง ทำให้เราได้ความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในฐานะผู้นำเข้าเจลาตินคุณภาพ

Share the Post: