เจลาตินราคาถูก ดีจริงหรือไม่ ?

อย่างที่ทราบกันดี ว่าเจลาตินมีหลายรูปแบบและประเภท แน่นอนคุณภาพของเจลาตินคือหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้ซื้อต้องพิจารณาก่อนการเลือกซื้อเจลาตินมาบริโภค ทำให้บางคนเลือกซื้อเฉพาะเจลาตินราคาแพง ๆ เพื่อทำให้ตนเองมั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่เจลาตินที่มีคุณภาพจริง ๆ แต่แท้จริงแล้วเจลาตินราคาถูกหรือเจลาตินราคาแพงไม่สามารถบ่งบอกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

นั่นคือความเข้าใจผิดประการแรกของผู้บริโภค เจลาตินราคาแพงอาจจะไม่ใช่เจลาตินที่ดีมีคุณภาพเสมอไป เพราะอย่างเช่นที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่แล้ว ๆ มา คุณภาพและราคาของเจลาติน โดยปกติขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพของผู้ผลิต ส่วนเรื่องราคาสินค้านั้นถือว่าอยู่ในกลไกการตลาด (ความต้องการของผู้บริโภค จำนวนผู้ผลิต ฯลฯ) นั่นหมายความว่าผู้บริโภคอาจจะสามารถพบเจลาตินราคาถูกคุณภาพดีในราคาที่ย่อมเยาก็เป็นได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เจลาตินที่วางขายในท้องตลาดในบ้านเรา ที่นำเข้ามาจากหลากหลายแหล่ง บางครั้งเจลาตินราคาถูกเพราะนำเข้าจากแหล่งผลิตในภูมิภาคใกล้ประเทศไทย เช่น เจลาตินจากเกาหลี และเจลาตินราคาสูงอาจจะมีจากแหล่งผลิตที่ไกล อย่างเช่น ยุโรป หรืออเมริกา อย่างไรก็ตามผู้บริโภคควรรู้จักพิจารณาคุณภาพ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เจลาตินให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง มากกว่าจะตัดสินเลือกผลิตภัณฑ์เจลาตินราคาถูกหรือราคาแพง

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเจลาติน คือ ปัจจัยที่ควรพิจารณาควบคู่กับราคาเจลาติน หากมีการนำเข้าเจลาตินมาจากแหล่งที่มีคุณภาพ เจลาตินราคาที่สูงกว่าปกติก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ตรงกันข้ามเจลาตินราคาสูง หากมีการนำเข้ามาจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับการรับรอง ผู้บริโภคย่อมมีความเสี่ยงต่ออันตรายจากการบริโภคและได้ผลิตภัณฑ์เจลาตินราคาแพงเกินความจำเป็น ถือเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้จัดจำหน่ายอีกด้วย

ฮาลามิกส์คือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เจลาตินจากแหล่งผลิตที่ได้การรับรองระดับโลก ซึ่งใช้วัตถุดิบชั้นดีจากแหล่งธรรมชาติ ทำให้ผู้บริโภคทั้งระดับธุรกิจและผู้บริโภครายย่อยมั่นใจได้ว่าได้รับผลิตภัณฑ์เจลาตินราคาถูก แต่คุณภาพระดับโลกแน่นอน

Share the Post: