Uncategorized

ผู้ผลิตเจลาติน/ผู้จำหน่ายเจลาติน

ปัจจุบัน “เจลาติน” เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น พบได้ทั้งในอาหาร,เครื่องดื่ม หรือแม้กระทั่งเครื่องสำอาง เจลาตินจึงเป็นที่สนใจในแวดวงต่างๆ

1 2