เจลาตินคุณภาพดี/คุณภาพดีเจลาติน

เจลาตินคุณภาพดี สังเกตอย่างไร? 

เจลาตินมีอยู่มากมายหลายชนิด ผู้บริโภครวมถึงผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมก็มีอิสระเต็มที่ในการเลือกสรรเจลาตินที่ตรงกับความต้องการ ความท้าทายคือการเฟ้นหาเจลาตินคุณภาพดีที่แท้จริงจากตัวเลือกที่หลากหลายบนท้องตลาด ข้อสังเกตเจลาตินคุณภาพดีต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้บริโภครายย่อยควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อเจลาตินมาบริโภคหรือใช้ประโยชน์

  1. แหล่งวัตถุดิบต้นกำเนิด – ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นกำเนิดเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพเจลาติน อย่างที่ทราบกันว่าเจลาตินผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ดังนั้นแหล่งต้นกำเนิดธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ หากมีความอุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจือปน (organic) ย่อมส่งผลถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย คือจะได้ “เจลาตินคุณภาพดี”  อย่างแน่นอน
  2. ผู้ผลิตและกระบวนการผลิต – ขั้นตอนการผลิตเป็นกระบวนการสำคัญไม่แพ้การหาวัตถุดิบ ตั้งแต่วิธีการสกัดจนถึงขั้นตอนการปรุงสูตร จำแนกประเภทเจลาตินให้เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน จะทำให้ผลผลิตที่ได้เป็นเจลาตินคุณภาพดี ทั้งนี้ผู้ซื้ออย่าลืมตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิต สถานที่ผลิต การรับรองคุณภาพ จากองค์กรต่าง ๆ ด้วย เพราะจะช่วยเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของเจลาตินได้อีกทางหนึ่ง
  3. เลือกประเภทเจลาตินให้เหมาะสม – อย่างที่ทราบกันว่าเจลาตินมีหลายประเภท อาทิ เจลาตินที่กินได้ เจลาตินเพื่ออุตสาหกรรม เจลาตินปลา ซักซินิลเจลาติน ฯลฯ หากคุณมีรายการผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเจลาตินคุณภาพดีตามความต้องการแล้ว ก็ควรเลือกซื้อ เลือกบริโภค และนำเจลาตินไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมตามประเภทด้วย เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด
  4. เจลาตินคุณภาพดี ราคาไม่ใช่ตัวกำหนด – ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อก็ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ได้แก่ แหล่งต้นกำเนิด แหล่งผลิต ผู้ผลิตและการรับรองคุณภาพการผลิต รวมถึงข้อมูลผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเจลาติน โดยปกติราคาของเจลาตินมักเป็นไปตามกลไกตลาด ถูกหรือแพงมักไม่ใช่ประเด็นสำคัญ  หลังจากพิจารณาเกณฑ์ข้างต้น เจลาตินราคาสูงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากผู้ซื้อมั่นใจว่าได้เจลาตินคุณภาพดีจริง ๆ  ตรงกันข้ามหากเจลาตินถูกการนำเข้ามาจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับการรับรอง ผู้บริโภคย่อมมีความเสี่ยงต่ออันตรายจากการบริโภคและถือว่าได้ผลิตภัณฑ์เจลาตินราคาแพงเกินความจำเป็น อย่างที่ได้เสนอแนะไปในบทความก่อน

ฮาลามิกซ์คือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เจลาตินคุณภาพดีจากแหล่งผลิตที่ได้การรับรองระดับนานาชาติ ซึ่งใช้วัตถุดิบชั้นดีจากแหล่งธรรชาติที่อุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์ ทำให้ผู้บริโภคทั้งระดับธุรกิจและผู้บริโภครายย่อยมั่นใจได้ว่าได้รับผลิตภัณฑ์เจลาตินคุณภาพดีสำหรับบริโภคหรือใช้ประโยชน์ ต่อยอดในอุตสาหกรรมได้

Share the Post: