การรับประกันคุณภาพ

การรับประกันคุณภาพ

Pharmaceutical Products

มั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเรา ด้วยอุปกรณ์ทดสอบและวิเคราะห์ที่ทันสมัย และการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด

ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดจากการควบคุมการผลิตและคุณภาพที่เข้มงวด เครื่องจักและอุปกรณ์อัติโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆดังนี้

Quality Certifications
Atomic Absorption Spectrophotometer

เครื่อง AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer)

ใช้หาปริมาณโลหะหนักต่างๆ เช่น อเซนิค(As), แคดเมี่ยม(Cd), Copper(Cu), ตะกั่ว(Pb), ปรอท(Hg), เหล็ก(Fe), สังกะสี(Zn) และอื่นๆ

Gel Permeation Chromatography

เครื่อง GPC (Gel Permeation Chromatography

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์หาน้ำหนัก โมเลกุลและการกระจายตัวของ คอลลาเจนและเจลาติน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้ มีคุณภาพสม่ำเสมอ

Texture Analyzer

เครื่อง Texture Analyzer

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความแข็งเจลซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีความสำคัญมากของเจลาตินเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้ มีคุณภาพสม่ำเสมอ