ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท ฮาลามิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

อาคารฮาลามิกส์ ,850/18 ถนนลาดกระบัง,
ซอยลาดกระบัง 30/5 เขตลาดกระบัง,
กรุงเทพ 10520 ประเทศไทย