Untitled Document
Untitled Document

คอลลาเจนเปปไทด์วัวจากเกาหลี

คอลลาเจนเปปไทด์วัวจากเกาหลี เป็นคอลลาเจนที่ได้จากการไฮโดรไลซ์ (Hydrolyse) เจลาตินวัว (Hydrolysis of bovine hide gelatin) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโรงงานที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) ตามมาตรฐาน 21CFR/110 (cGMP for food) และ C.O.S หรือ Certificate of Suitability ออกโดย EDQM (European Directorate of Quality of Medicines) โรงงานตั้งอยู่ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้้


คอลลาเจนวัว  


จุดเด่นของคอลลาเจนเปปไทด์วัวจากเกาหลี


- ไม่มีกลิ่นและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์  ผ่านกระบวนการผลิตขจัดกลิ่น ด้วยวิธีการกรองด้วยถ่านกัมมันต์ (activated carbon filter) และระบบแยกอากาศ (Deaeration system)
- มีน้ำหนักโมเลกุลน้อย (2500 DA) ร่างกายสามารถย่อยง่าย และสามารถดูดซึมได้ทันที
- ปราศจากฝุ่นและมีอนุภาครวมกันทำให้ละลายง่ายในน้ำหรือเครื่องดื่มได้ทันที
- มีระบบ supply คุณภาพคงที่ผ่านระบบควบคุมคุณภาพด้วยคอมพิวเตอร์คุณสมบัติองค์ประกอบของกรดอมิโนในคอลลาเจนเปปไทด์จากวัว


Untitled Document

©สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ฮาลามิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
อาคารฮาลามิกส์ ,850/18 ถนนลาดกระบัง, ซอยลาดกระบัง 30/5 เขตลาดกระบัง, กรุงเทพ 10520 ประเทศไทย